Copernicus

Kommer:

COPERNICUS

– skaperen av en ny himmel

av Jeremi Wasiutyński
oversatt fra polsk av Gunnar Arneson
originaltittel: Kopernik, twórca nowego nieba (Warszawa 1937; revidert utg. Toruń 2007)

 

Vitenskapshistorikerne har brukt mange og lange år på å forsøke å rekonstruere resonnementene og eksperimentene som ledet fortidens genier til deres store oppdagelser. Men deres forskning avslører bare overflaten av skapelsesakten. (…) Den skapende vitenskapsmann er ikke en tenkemaskin, men et menneske. Hans verk er produktet av hans liv. Etter hvert som vi blir kjent med dette livet, slås vi av den organiske planen det er underlagt, fraværet av tilfeldigheter, selv i de minste detaljer, meningsfullheten i hendelser som sikter mot et eller annet mål hvis synlige tegn er frukten av det skapende arbeid, en frukt som vi har tilgang til.
Jeremi Wasiutynski (1907-2005), innledningen til Copernicus.

«Jeremi Wasiutynski var et menneske fra en annen epoke. I en tid da all vitenskap og filosofi var fragmentert og spesialisert og forskerne var stolte over å konsentrere seg om detaljer og ha kortsiktige mål og interesser, vedble han å forsvare heltemodige universalistiske posisjoner og helhetlige vitenskapelige begreper som knyttet de eksakte vitenskapers resultater – som ifølge ham alltid var utilstrekkelige – sammen med filosofiens og psykologiens resultater. Han bevarte til siste stund denne ambisjonen, som man i dag ofte ikke engang forstår, men som man ikke sjelden i all hemmelighet lengter etter.»
Lech Sokól, tidl. polsk ambassadør i Norge, «Jeremi Wasiutynski in memoriam», i Copernicus.

«Wasiutyńskis bok ble skrevet på grunnlag av en systematisk lesning av Copernicus’ verker, kildetekster som var betrodd ham, og vitenskapelige arbeider om ham. Den er dermed samtidig et forsøk på å rekonstruere et vitenskapelig og psykologisk portrett av astronomen. Kopernik, twórca nowego nieba (…) presenterer alle biografilitteraturens fineste egenskaper og utnytter kildematerialet på en brilliant måte. Dette gjør at den fortsatt egentlig ikke har noen konkurrenter blant andre verker som behandler den store astronomens liv og arbeid. I tillegg gjør Wasiutynskis bok leseren, enten vedkommende er polsk eller utenlandsk, nærmere kjent med den mest strålende perioden i Polens historie – Jagiellonerdynastiets stat på høydepunktet av dens politiske, kulturelle og vitenskapelige utvikling.»
Dr. hab. Jarosław Włodarczyk, professor ved Marie Curie-Skłodowska-universitetet i Lublin / Vitenskapshistorisk institutt ved Det polske vitenskapsakademi i Warszawa

ISBN 978-82-92792-02-5
Forhåndsbestilling/kontakt:
Klokkhammer Forlag, Nordberg fort, 4560 Vanse
tlf. +47 95 11 64 28
sisklok(at)online.no

Om forfatteren, se www.wasiutynski.com