Copernicus

I salg nå:

COPERNICUS

– Skaperen av en ny himmel

av Jeremi Wasiutyński
Oversatt fra polsk av Gunnar Arneson
Originaltittel: Kopernik, twórca nowego nieba (Warszawa 1937; revidert utgave Toruń 2007)
Bokdesign: Aud Gloppen, Blæst

Utgitt med støtte fra Kulturrådet og Det polske bokinstitutt, The ©POLAND Translation Program.

 

ISBN 978-82-92792-02-5
Innbundet, 688 sider, ca. 140 ill.
Utsalgspris: 445,-

Distribusjon: Sentraldistribusjon

Bestilling/kontakt:
Klokkhammer Forlag, Nordberg fort, 4560 Vanse
tlf. +47 95 11 64 28
post@klokkhammerforlag.no

Jeremi Wasiutyński (1907–2005) var astrofysiker, dybdepsykolog og filosof og forfatter av de populærvitenskapelige bestselgerne Verden og geniet I–III (1943–44) og Universet (1963, 1965).
I 1964 ble han norsk statsstipendiat. Etter årtusenskiftet utkom hans to hovedverk, The Speech of God og The Solar Mystery.
Allerede før han kom til Norge våren 1938 for å ta doktorgraden i astrofysikk, var Jeremi Wasiutyński en prisbelønt forfatter. Hans store biografi om Copernicus var nettopp kåret til årets beste bok i Polen av et ledende litterært tidsskrift. Krigsutbruddet i 1939 satte en stopper for utgivelser på tysk og engelsk, og senere planer om trykking av en omarbeidet og ajourført utgave måtte lenge oppgis. Men mot slutten av sitt liv fikk Wasiutyński oppleve at det ble avtalt utgivelse i hans fødeland. Annen utgave av Kopernik – twórca nowego nieba kom ut i Copernicus’ fødeby Toruń i 2007, og foreligger nå også på norsk.

Hvem var egentlig Nicolaus Copernicus?
Vi kjenner ham fra historiebøkene som mannen som for snart 500 år siden skapte det heliosentriske verdensbilde, der Solen overtok Jordens plass som verdens midtpunkt. Men de færreste vet noe særlig mer om ham. I Jeremi Wasiutyńskis prisbelønte biografi følger vi Niclas Koppernigk fra hans kongstanke om å reformere astronomien blir født under studiene i Kraków og videre gjennom hans livslange søken, som student i Italia og senere som høytstående geistlig i Polen, for å finne støtte for en teori som skulle sjokkere datidens mennesker. Denne glitrende fortalte biografien er samtidig en interessant og spennende innføring i en viktig og dramatisk periode i Polens historie, og gir en rekke nærbilder av Europas fremste ånder i humanismens og reformasjonens tidsalder.

Fra Innledningen: Vitenskapshistorikerne har brukt mange og lange år på å forsøke å rekonstruere resonnementene og eksperimentene som ledet fortidens genier til deres store oppdagelser. Men deres forskning avslører bare overflaten av skapelsesakten. (…) Den skapende vitenskapsmann er ikke en tenkemaskin, men et menneske. Hans verk er produktet av hans liv. Etter hvert som vi blir kjent med dette livet, slås vi av den organiske planen det er underlagt, fraværet av tilfeldigheter, selv i de minste detaljer, meningsfullheten i hendelser som sikter mot et eller annet mål hvis synlige tegn er frukten av det skapende arbeid, en frukt som vi har tilgang til.

Foto: Gro Jarto

«Jeremi Wasiutynski var et menneske fra en annen epoke. I en tid da all vitenskap og filosofi var fragmentert og spesialisert og forskerne var stolte over å konsentrere seg om detaljer og ha kortsiktige mål og interesser, vedble han å forsvare heltemodige universalistiske posisjoner og helhetlige vitenskapelige begreper som knyttet de eksakte vitenskapers resultater – som ifølge ham alltid var utilstrekkelige – sammen med filosofiens og psykologiens resultater. Han bevarte til siste stund denne ambisjonen, som man i dag ofte ikke engang forstår, men som man ikke sjelden i all hemmelighet lengter etter.»
Minneord ved Lech Sokól, tidl. polsk ambassadør i Norge.

«Wasiutyńskis bok ble skrevet på grunnlag av en systematisk lesning av Copernicus’ verker, kildetekster som var betrodd ham, og vitenskapelige arbeider om ham. Den er dermed samtidig et forsøk på å rekonstruere et vitenskapelig og psykologisk portrett av astronomen. Kopernik, twórca nowego nieba (…) presenterer alle biografilitteraturens fineste egenskaper og utnytter kildematerialet på en brilliant måte. Dette gjør at den fortsatt egentlig ikke har noen konkurrenter blant andre verker som behandler den store astronomens liv og arbeid. I tillegg gjør Wasiutynskis bok leseren, enten vedkommende er polsk eller utenlandsk, nærmere kjent med den mest strålende perioden i Polens historie – Jagiellonerdynastiets stat på høydepunktet av dens politiske, kulturelle og vitenskapelige utvikling.»
Anbefaling fra Dr. hab. Jarosław Włodarczyk, professor ved Marie Curie-Skłodowska-universitetet i Lublin / Vitenskapshistorisk institutt ved Det polske vitenskapsakademi i Warszawa

Fra siste kapittel, «Kosmologi og historie»:
«Nicolaus Copernicus’ verk De revolutionibus gjenspeiler på det kosmologiske plan den gigantiske omveltningen som den kristne sivilisasjon gjennomgikk på hans tid. Mens menneskets forhold til virkeligheten i oldtiden og middelalderen ble definert først og fremst på grunnlag av indre erfaring, ble den ytre erfaring grunnlaget for oppfatningen av verden i den nye tid. Overgangen fra den ene erkjennelsesholdningen til den stikk motsatte fant sted med en blendende voldsomhet (…) For renessansemennesket begynte med ett den ytre virkelighet å veie mer enn den indre – verden ble mer reell enn sjelen.»

Pressebilder: http://wasiutynski.com/large-images

Om forfatteren, se www.wasiutynski.com