Restopplag Wasiutynski

The solar mystery : an inquiry into the temporal and the eternal background of the rise of modern civilization
The Solar Mystery. An Inquiry Into the Temporal and the Eternal Background of the Rise of Modern Civilization
. 478 s. 80 pl. Solum Forlag, Oslo 2003. ISBN9788256014071 Innb. Illustrert. Pris kr. 320,-
Kunsthistorie. Filosofi.

This book is devoted to the recently discovered evidence of Copernicus’ involvement in secret hermetic activities of the High Renaissance and his acquaintance with the painter Giorgione. With bibliography.

The speech of God : from the meta-cosmic beginnings to the forthcoming terrestrial crisis in an attempt at human understanding

The Speech of God, From the Meta-Cosmic Beginnings to the Forthcoming Terrestrial Crisis In an Attempt at Human Understanding. 257 s. 35 pl. Solum Forlag 2002. ISBN9788256013883 Innb. Illustrert. Pris kr. 300,-
Kosmologi.

Some forty years ago the author decided definitely to devote his life to a synthesis of knowledge. He was at that time inspired by the last pioneering writings of the scientist Arthur Stanley Eddington, with whom he was in scientific contact. He soon discovered that the key to a universal synthesis lay in integrating two apparently incompatible domains of research: those of exact science in a formalism allied to that of the Eddingtonian Fundamental theory, and the psychology of the unconscious. This book is an attempt to set out the results of these investigations.

Drøm

Det kosmiske drama og drømmer om den kongelige vei på terskelen til en ny tid, 382 s, Pax Forlag, Oslo 1998. ISBN 9788253019901 Innb. Illustrert. Pris kr. 250,-

Boken belyser fremfor alt den største hindringen på menneskets vei til sitt innerste selv, en hindring kalt Ødipus-komplekset. Det dreier seg dypest sett om vår binding til de illusjoner som henger sammen med den ytre verden, det moderlige miljø vi blir født inn i. Menneskets selv-skapelse går gjennom en rekke forvandlingssykluser, hvor hver syklus har sitt eget moderlige element. Analysen av drømmestoffet følger de samme lover som universet. Forfatteren presenterer en syntese som bl.a. viser sammenhengen mellom dybdepsykologi og teoretisk fysikk.

<Disse bøkene kan bestilles gjennom bokhandelen eller fra Klokkhammer Forlag.>

23.04.2020: Det kosmiske drama er p.t. utsolgt. Vi arbeider med en revidert utgave som vil bli utgitt som e-bok. Boken er ofte til salgs brukt på antikvariat.no. Kan også leses i Bokhylla hos Nasjonalbiblioteket, nb.no.

*

Følgende bøker tilbys foreløpig kun fra Klokkhammer Forlag:

Creation1

Creation2

Creation3

Creation. Materials to the General Theory of Reality, 3 bind in quarto, 1947 s., 78 pl., Oslo 1996.

Bind I: Archetypal Creation
Bind II: Transmission of Creative Symbolics from Prehistory
Bind III: Creation and Annihilation of the External Pseudo-Reality

Innbundet. Bind II inneholder en mengde illustrasjoner. Pris pr. sett kr. 500 + porto. Totalvekt 8,3 kg. Selges også enkeltvis.
Universiteter, høyskoler og andre spesielt interesserte kan få verket tilsendt mot et bidrag til portoen.

Studies in Hydrodynamics of Stars and Planets, (doktoravhandling), 486 s., Det Norske Videnskapsakademi 1946. Heftet, uoppskåret. Pris kr. 500,-
Tverrfaglig avhandling (astrofysikk, geologi, meteorologi).

For øvrige utgivelser henvises til www.antikvariat.no, bl.a.:

Verden og Geniet, fra solsystemets dannelse til i dag, 3 bind, 938 s., illustrert. Nasjonalforlaget, Oslo 1943/44

Universet, skapelse og utvikling, 412 s., 38 pl. Universitetsforlaget, Oslo 1963; annen revidert og utvidet utgave 1965

Digitalt tilgjengelig:

Universet fra 1965: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007041201073

Doktoravhandlingen fra 1946: http://adsbit.harvard.edu/full/seri/ApNr./0004//0000001,001.html

Hjemmeside om forfatteren: www.wasiutynski.com