Forlaget

S. Klokkhammer

 

Enmannsforlaget Klokkhammer Forlag AS, stiftet desember 2005,
utgir litteratur med tilknytning til vestre del av Vest-Agder (Lister-området)
og bøker av dr.philos. Jeremi M.F. Wasiutyński (1907-2005).
Eier og forlegger mm.: cand.philol. Sissel Olaug Klokkhammer
e-post: sisklok(at)online.no

Postadresse: Jølleveien 37, 4560 Vanse
Besøksadresse: Nordberg fort,Hervollveien 52, 4560 Vanse.

Tlf.  +47 951 16 428